Sign in

Het vinden van een geschikte vpn provider wordt door veel consumenten in nederland als zeer lastig ervaren. Zo wil je als gebruiker een VPN die je gegevens beschermt, een no-log beleid heeft en waarmee je bijvoorbeeld netflix USA of BBC kan bekijken. Ook voor het downloaden van torrents zijn vpn providers zeer geschikt. De vraag is alleen, waar moet je op letten?

Beste VPN

Uiteraard wil je de beste vpn provider van nederland. NordVPN, ExpressVPN en Surfshark zijn zeer betrouwbare vpn providers. Op de website vpn-provider.nl kan je informatie lezen over deze aanbieders van vpn. Zo zie je de voor- en nadelen, krijg je een inzicht in ‘Wat is VPN?’ en word je geholpen door experts op het gebied van VPN

Gratis of betaalde vpn?

Gratis vpns brengen vaak veel nadelen met zich mee. Denk bijvoorbeeld aan een slechte privacy en traagheid waardoor het internetten niet soepel gaat

Met VPN provider vind je de beste vpn van nederland

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store